Dr. Madhu Krishan and Ms. Irisa Bilbilaj

img_3340img_3342

Dr. Madhu Krishan, President of the United Nations University for Global Peace, Chairman of Academy of Universal Global Peace and Honorary Chairman of Diplomatic Mission Peace and Prosperity and Ms. Irisa Bilbilaj, Advisor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP)

Advertisements
Posted in Official | Leave a comment

Dr. Shefki Hysa, Ms. Irisa Bilbilaj and American Politician Patrick J. Kennedy

IMG_9702IMG_9704

Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP),  Ms. Irisa Bilbilaj, Advisor of DMPP and American Politician Patrick J. Kennedy, Former Member of US Congress, nephew of former U.S. President John F. Kennedy!

Posted in Official | Leave a comment

Dr. Shefki Hysa, Dr. Madhu Krishan, Dr. Leonard Beqiri honor the actor Luftar Paja, People’s Artist with Golden Medal “Mother Teresa”

IMG_8784IMG_8784

Dr. Shefki Hysa, Governor of the Diplomatic Mission Peace and Prosperity and International Governor of the United Nations University for Global Peace and Academy of Universal Global Peace, Dr. Madhu Krishan, President of the United Nations University for Global Peace, Chairman of Academy of Universal Global Peace and Honorary Chairman of Diplomatic Mission Peace and Prosperity and Dr. Leonard Beqiri, High Commissioner for World Peace of Diplomatic Mission Peace and Prosperity honor Actor Luftar Paja, People’s Artist, with the Golden Medal “Order of Peace Missionary Saint Mother Teresa”, accompanied by the respective Honorary Degree by Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP) and two thank you letters from the Academy of Universal Global Peace (AUGP) and from the American Diplomatic Mission For World Peace (ADMWP) for his activity as a Great Actor, as a Peace Missionary in the service of Albanian civil society and world social peace. The Medal was conferred by Diplomatic Mission Peace and Prosperity, American Diplomatic Mission For World Peace and Academy of Universal Global Peace.

Posted in Official | Leave a comment

Dr. Shefki Hysa, Dr. Madhu Krishan, Dr. Sulejman Abazi, Mr. Koço Kokëdhima and Mrs. Brixhilda Kokëdhima

IMG_1226IMG_1228

Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP), International Governor of Academy of Universal Global Peace, Dr. Madhu Krishan, President of the United Nations University for Global Peace, Chairman of Academy of Universal Global Peace and Honorary Chairman of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Dr. Sulejman Abazi, Security Commissioner of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Mr. Koço Kokëdhima, Chairman of “Zgjidhja” Party and Mrs. Brixhilda Kokëdhima, during the ceremony of honoring Dr. Sulejman Abazi with Honoris Causa Doctorate Degree in National Security and Humanity by the Academy of Universal Global Peace. 

Posted in Official | Leave a comment

Dr. Shefki Hysa and Dr. Madhu Krishan honor former Minister Dritan Demiraj with the Golden Medal “General of Peace Dwight D. Eisenhower”

IMG_8023IMG_8078IMG_8054

Former Interior Minister Dritan Demiraj, Senior Military Man of the Albanian Army, distinguished as trainer and leader of the Army Special Forces, participant in many international peacekeeping missions, beside the special units of NATO and USA, received the Golden Medal “General of Peace Dwight D. Eisenhower “, accompanied by the respective Honorary Degree by Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP) and a certificate as a peacekeeper and leader of national security by the Academy of Universal Global Peace for his activity as a personality in the service of Security and World Peace, as Peace Missionary, as High Commissioner for Security and World Peace, in the service of Albanian civil society and world social peace. The medal was awarded by the Diplomatic Mission Peace and Prosperity, American Diplomatic Mission, and Academy of Universal Global Peace. The ceremony was conducted by Dr. Madhu Krishan, President of the United Nations University for Global Peace, Chairman of Academy of Universal Global Peace and Honorary Chairman of Diplomatic Mission Peace and Prosperity and Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity and International Governor of United Nations University for Global Peace and Academy of Universal Global Peace. Hajji Dede Father Dr. Edmond Brahimaj, World leader of Bektashism was present in this ceremony, as well as many personalities of other walks of life.

Posted in Official | Leave a comment

Dr. Shefki Hysa and Staff of DMPP honor Mrs. Zenepe Luka with the title Peace Missionary

IMG_0422IMG_0436IMG_0455

Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity and Staff of Diplomatic Mission Peace and Prosperity honor the well-known journalist Mrs. Zenepe Luka with the title Peace Missionary of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, during a ceremony held in Vlora, Albania. The famous Italian-Albanian Singer Albano Carrisi, the Mayor of Vlora Mr. Dritan Leli, the Former Vice Speaker of Albanian Parliament Dr. Makbule Çeço, the Honor of Nation Actress Margarita Xhepa, and many other prominent personalities in the field of art, culture, journalism, etc, were present in this ceremony.

Posted in Official | Leave a comment

US President Barack Obama honors Dr. Shefki Hysa with the President’s Lifetime Achievement Award

DrIMG_2727IMG_2731

Ambassador William Weiss confers to Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, the President’s Lifetime Achievement Award with the motivation: 

“With grateful recognition the Corporation for National and Community Service and the office of the President of the Unites States honors Shefki Hysa with the President’s Lifetime Achievement Award for their lifelong commitment to building a stronger nation through volunteer service.”  President Barack Obama, 2016  

The award was accompanied with e letter from President Obama as follows: 

Congratulations on receiving  the President’s Volunteer Service Award, and thank you for helping to address the most pressing needs in your community and our country.

In my Inaugural Address, I stated that we need a new era of responsibility – a recognition on the part of every American that we have duties to ourselves, our Nation, and the world. These are duties that we do not grudgingly accept, but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit than giving our all to a difficult task. Your volunteer service demonstrates the kind of commitment to your community that moves America a step closer to its great promise.

Our nation faces the most challenging economic crisis in a lifetime. We will only renew America if we all work together. Individuals, the private sector, and government must combine efforts to make real and lasting change so that each person has the opportunity to fulfill his or her potential.

While government can open more opportunities for us to serve our communities, it is up to each of us to seize those opportunities. Thank you for your devotion to service and for doing all you can to shape a better tomorrow for our great Nation.

President Barack Obama

 

Urime për marrjen e Çmimit të Shërbimit Vullnetar të Presidentit, dhe ju falënderoj për ndihmën tuaj në adresimin e nevojave më të ngutshme në komunitetin tuaj dhe vendin tonë.

Në fjalën time përshëndetëse e kam deklaruar se ne kemi nevojë për një epokë të re përgjegjësie – një pranim nga ana e çdo amerikani që kemi detyra për veten tonë, Kombin tonë dhe botën. Këto janë detyrat që ne nuk i pranojnë me pahir, por më tepër i marrim me kënaqësi, të vendosur në dijeninë se nuk ka asgjë më të kënaqshme për shpirtin sesa ti japim gjithçka tonën një detyre të vështirë. Shërbimi juaj vullnetar tregon llojin e angazhimit për komunitetin tuaj që e çon Amerikën një hap më afër premtimit të saj të madh.

Vendi ynë përballet me krizën më të vështirë ekonomike gjatë gjithë jetës. Ne do ta rinovojmë Amerikën, vetëm nëse ne të gjithë punojmë së bashku. Individët, sektori privat, dhe qeveria duhet të bashkojnë përpjekjet për të bërë ndryshime reale dhe të përhershme në mënyrë që çdo njeri të ketë mundësi të përmbushë potencialin e tij apo të saj.

Ndërkohë që qeveria mund të hapë më shumë mundësi për ne për ti shërbyer komuniteteve tona, kjo varet nga secili prej nesh për të kapur këto mundësi. Faleminderit për përkushtimin tuaj ndaj shërbimit dhe që bëni gjithçka që mundeni për të krijuar një të nesërme më të mirë për Kombin tonë të madh.

President Barack Obama

Posted in Official | Leave a comment